Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.

Infografik som visar den förväntade avkastningen över 20 år.