drip-irrigation

Dropp-bevattning av ett mangoträd i Kibwezi, Kenya.