vattenhal

Ett utgrävt vattenhål i en uttorkad flodbädd.